Over ons

Al 30 jaar toonaangevend in dakwerken en restauratie

Klein beginnen

Medio 1985 zag de eenmanszaak G. Bosch het levenslicht met direct de focus op kwalitatief hoogwaardige dakwerken Na enkele jaren zelfstandig te hebben gewerkt was de groei van het bedrijf niet langer alleen te bewerktstelligen.

​ In 1990 is de eenmanszaak dan ook uitgegroeid naar de BVBA Bosch om nu ons toenemend aantal klanten van dienstverlening te kunnen blijven voorzien. Met het aannemen van enkele gekwalificeerde personeelsleden met tientallen jaren ervaring waren we direct gewaarborgd voor het leveren van onze hoge kwaliteit standaard.

Innoveren en uitbreiden

Innoveren en uitbreiden

In de beginfase was de focus voornamelijk gericht op dakwerken. Met de groei van het bedrijf ontstonden ook de mogelijkheden ons te specialiseren in andere disciplines om en rond het dak en onze dienstverlening richting de klant te verhogen.

​ Zo bestonden in eerste instantie onze werkzaamheden uit herstelwerkzaamheden aan bestaande bouw zoals het herstellen van schoorstenen in lood en het installeren van nieuwe zinken dakgoten. Later kwamen hier voor nieuwbouw als onderdeel van de aanneming de volledige verantwoordelijkheid voor het dak-,zink- en koperwerk bij. Door vanaf het begin een integraal onderdeel te zijn van de bouw leveren we de klant grote besparingen in tijdsplanning en kosten.

Gedurende het laatste decennia hebben we ons ook gespecialiseerd in zinkwerken, om aan de grote vraag aan hoogwaardige restauratie en renovatiewerken te kunnen voldoen. G. Bosch beschikt dan ook over haar eigen zinkatelier waar goten op maat naar de behoefte van de klant worden vervaardigd.

De kennis en expertise opgedaan in 30 jaar dakwerken maken ons dan ook vertrouwde partner voor openbare instanties bij publieke aanbestedingen voor restauratie van onder andere monumenten, kastelen en kerken.

Professionele organisatie

Sinds de oprichting van BVBA Bosch zijn we uitgegroeid naar een professionele organisatie met toegewijd personeel en beschikken we over noodzakelijke keurmerken en attesten.

  • 7 werknemers.
  • Bedrijfsoppervlakte beslaat meer dan 3000m² inculsief atelier.
  • Een eigen wagenpark met 3 lichte vrachtwagens, 1 telescopische kraan en 1 vrachtwagen met laadkraan.
  • Een eigen zinkmagazijn, geschikt voor het plooien van alle soorten zink, koper- en loodmodellen.
Klanten

Klanten

Onze klanten komen uit alle rangen en standen van de samenleving. Per slot van rekening hebben we allemaal een dak boven ons hoofd!

Onze activiteiten bestaan voor:

  • 60% uit openbare werken: kerken, brandweerkazernes, culturele centra, ...
  • 10% aan werken uitgevoerd in onderaanneming
  • 30% aan werken voor particulieren